Кратък фирмен профил

Олимп ООД - Асеновец


Контакти

Асеновец, 8933
ул. Св. Св. Кирил и Методий 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 116563791
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със сурови и обработени кожи
Предмет на дейност: Външнотърговска дейност, комисионна дейност, производство и продажба на промишлени и непромишлени стоки в страната и чужбина, производство и изкупуване на селскостопанска и животинска продукция в страната и чужбина, кафе-интернет, кафе-аперитив, транспортни и таксиметрови услуги, включително превоз на пътници и товари в страната и чужбина, ресторантъорство, xотелиерство, вътрешен и международен туризъм и рекламна дейност, представителство на фирми в страната и чужбина, строително-монтажни и строително-ремонтни дейности в страната и чужбина и всяка друга дейност незабранена от закон.
 

Не са достъпни новини.