Кратък фирмен профил

Вагоноремонтен завод-Карлово АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1517
бул. Владимир Вазов 40, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121379323
Капитал (лв.): 3 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на локомотиви, мотриси и вагони
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.05.2016 
Предмет на дейност: Ремонт на железопьтни вагони и друга железопьтна техника, производство на резервни части, вьзли и агрегати за подвижния железопьтен сьстав, извьршване на железопьтни превози, проектиране, производство и реализация в областта на траспорта и други отрасли, вьтрешно и вьншнотьрговска дейност вьв всички разрешени от закона форми, представителство без процесуално , посредничество и агентство на местни и чужестранни лица в страната и чужбина, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, консултантска, инженерингова, маркетингова и лизингова дейност и всякаква друга дейност, която не е забранена сьс закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
31.08.2015: Вагоноремонтният завод в Карлово фалира. 250 работници чакат на...
20.02.2014: Гамакабел АД е осъдено от Пловдивски апелативен съд да заплати...
01.10.2013: Служебна Шкода Фабия, сив металик, дизел собственост на...
16.09.2013: Работници блокират две жп линии заради заплати Работници от...
11.09.2013: Работниците от вагоно-ремонтния завод в Карлово се вдигнаха на...
19.04.2011: Заводът за ремонт на вагони в Карлово ще ремонтира 50 товарни...
14.07.2009: Вагоноремонтен завод-Карлово АД - Карлово свиква Годишно общо...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
01.04.2009: Вагоноремонтен завод-Карлово АД - Карлово свиква Годишно общо...
19.03.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 934 пъти
[2016: 269, 2015: 127, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 230, 2011: 63, ... ]