Кратък фирмен профил

Биофарм Инженеринг АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
бул. Тракия 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119055339
Капитал (лв.): 5 540 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Научноизследователска дейност, развойна, производствена, внедрителска, диагностична и консултантска дейност в областта на биотехнологията и биологичната защита на животни, растения и хора, производство на ваксини, серуми, хранителни среди, лекарства, хормонални препарати, пестициди, ратициди и материали на хранителната промишленост, участие в приватизационни сделки, търговия в страната и в чужбина и други дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
28.05.2015: След сложни гамбити, в които взеха дейно участие царе, царици и...
14.06.2013: "Софарма" откри най-големия си завод През 2007 г., във времето,...
07.02.2013: Регулации в Русия удрят износа на "Софарма" Продажбите на...
24.01.2013: Огнян Донев увеличи дела си в "Софарма" за сметка на Любомир...
04.04.2012: Биофарм Инженеринг АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на...
07.06.2010: Биофарм инженеринг АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на...
27.05.2009: Биофарм инженеринг АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на...
20.02.2009: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.03.2008: Биофарм инженеринг АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на...
01.12.2006: Фармацевтичната компания "Софарма" отчете спад в нетната си...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 719 пъти
[2016: 159, 2015: 105, 2014: 128, 2013: 257, 2012: 435, 2011: 220, ... ]