Кратък фирмен профил

Водно стопанство Бургас АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Фердинандова 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102221906
Капитал (лв.): 173 910
 
 
 

Отрасъл: Строителство на хидротехнически съоръжения
Общи събрания: Последно - 05.10.2009 
Предмет на дейност: Осъществяване на сделки в областта на строителството, инженерингова и теxническа помощ, проектиране, маркетинг, туристически, туроператорски сделки, включително xотелиерство и ресторантъорство, производство и реализация на стоки в страната и в чужбина, транспортни, спедиционни, складови сделки, лизингови сделки, сделки на търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки, както и всички други търговски сделки незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
08.02.2016: Частният съдебен изпълнител Ивелина Божилова обявява за публична...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
01.03.2010: Дялови участия в общо 40 дружества ще предложи Агенцията за...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
07.10.2009: Водно стопанство-Бургас АД - Бургас свиква Годишно общо събрание...
08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
30.01.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.11.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 607 пъти
[2016: 42, 2015: 25, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 89, 2011: 94, ... ]