Кратък фирмен профил

Етропал 98 АД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2170
бул. Руски 191
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122066559
Капитал (лв.): 149 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2018  Предстоящо - 02.11.2018 
Предмет на дейност: Сключване на приватизационна сделка за покупка на акции от капитала на "Етропал" - ЕАД, Етрополе; извършване на търговски сделки, необходими за участието в приватизацията на "Етропал" - ЕАД, Етрополе. научноизследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и фармакологията, производство на ендопротези и имплантанти, специални био-керамични материали и сплави за медицински нужди, специален хирургически инструментариум, остеосинтезни средства, производство на спринцовки за еднократна употреба, хемодиализатори и хемолинии, медицински материали за еднократна употреба, мениджмънт и маркетинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законодателството.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
18.06.2010: Етропал-98 АД - Етрополе свиква Годишно общо събрание на...
29.05.2009: Етропал-98 АД - Етрополе свиква Годишно общо събрание на...
29.05.2009: Етропал-98 АД - Етрополе свиква Годишно общо събрание на...
09.11.2007: Съветът на директорите на "Етропал 98" - АД, Етрополе, на...
05.10.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 491а ГПК във връзка с...
23.05.2006: Съветът на директорите на "Етропал 98" - АД, гр. Етрополе,...
13.05.2005: Съветът на директорите на "Етропал 98" - АД, Етрополе, на...
11.02.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.01.2005: Съветът на директорите на "Етропал 98" - АД, Етрополе, на...
25.11.2003: Съветът на директорите на "Етропал 98" - АД, гр. Костинброд, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 740 пъти
[2016: 134, 2015: 40, 2014: 40, 2013: 81, 2012: 148, 2011: 88, ... ]