Кратък фирмен профил

Агро авиация АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
Криводолско шосе 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106031270
Капитал (лв.): 114 432
 
 
 

Отрасъл: Въздушен транспорт без разписание
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията чрез закупуване на държавни и общински предприятия или обособени техни части, както и дялове и акции - собственост на държавата и общините, в търговски дружества, строителство, изследователска, технологична, инженерно-внедрителска, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, търговско посредничество, авиационна дейност в страната и в чужбина, авиохимически работи за защита на селскостопански култури, превоз на пътници, товари и багаж, поща, санитарни, екологични, геоложки, картографски, хидромелиоративни, геодезични и рекламни услуги, противопожарно патрулиране и гасене на пожари, ремонт на авиационна техника, подготовка и квалификация на кадри и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
22.05.2008: Агро авиация АД - Враца свиква Годишно общо събрание на...
04.01.2008: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
23.10.2007: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.11.2006: Съветът на директорите на "Агро Авиация" - АД, Враца, на...
02.06.2006: Съветът на директорите на "Агро Авиация" - АД, Враца, на...
17.02.2006: Врачанският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
28.10.2005: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
28.10.2005: Врачанският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ във...
11.03.2005: Съветът на директорите на "Агро Авиация" - АД, Враца, на...
23.11.2004: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 887 пъти
[2016: 180, 2015: 58, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 222, 2011: 83, ... ]