Кратък фирмен профил

Булкарпро Инвест АД - Петърч


Контакти

Петърч, 2234
жп Гара
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832079800
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с др. машини и оборудване за произв., търговията и транспорта и части за тях
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиции, мениджмънт, инженеринг, производство, услуги и търговия с машини и съоръжения и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
28.07.2010: Булкарпро-инвест АД - Петърч свиква Годишно общо събрание на...
11.09.2009: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.02.2004: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.02.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.08.2003: Съветът на директорите на "Булкарпро - инвест" - АД, с. Петърч,...
08.07.2003: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
13.06.2003: Съветът на директорите на "Булкарпро - инвест" - АД, Петърч, на...
03.08.2001: "Теспо - 9" - АД, Габрово, на основание чл. 194 ТЗ уведомява...
25.08.2000: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
25.06.1999: Булкарпро-инвест АД е придобило 73,38% от Вагрянка АД, Павликени...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 588 пъти
[2016: 98, 2015: 57, 2014: 76, 2013: 152, 2012: 254, 2011: 19, ... ]