Кратък фирмен профил

Осъм инженеринг 97 АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
ул. Бяло море 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110032243
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 10.06.2019 
Предмет на дейност: Закупуване на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство и реализация на стоки за бита, на леката, хранително-вкусовата промишленост и машиностроенето, проектиране, строителство и строителни услуги, производство на стоманобетонни елементи, варови и бетонови разтвори, изпитване на строителни материали и изделия, превоз на пътници и товари със собствен или нает транспорт в страната и в чужбина, услуги на населението и всякаква друга дейност, незабранена със закон и която по смисъла на Търговския закон има характер на търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.09.2010: Осъм инженеринг-97 АД - Ловеч свиква Годишно общо събрание на...
25.06.2004: Съветът на директорите на "Осъм Инженеринг 97" - АД, Ловеч, на...
25.07.2003: Съветът на директорите на "Осъм инженеринг 97" - АД, Ловеч, на...
25.01.2002: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.01.2002: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
03.12.2001: Заради съдебен процес, заведен от пет ловешки и две софийски...
15.05.2001: Съветът на директорите на "Осъм инженеринг 97" - АД, Ловеч, на...
10.11.2000: Министерството на регионалното развитие и благоустройството на...
25.04.2000: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
11.02.2000: Министерството на териториалното развитие и благоустройството на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 569 пъти
[2016: 325, 2015: 54, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 85, 2011: 15, ... ]