Кратък фирмен профил

Детски Свят София АД - София


Контакти

София, 1505
бул. Мадрид 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121674505
Капитал (лв.): 55 680
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 25.06.2017 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всякакви промишлени детски стоки.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
17.06.2010: Детски Свят- София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Детски Свят- София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Детски Свят- София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.06.2007: Съветът на директорите на "Детски свят" - АД, София, на...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.04.2006: Съветът на директорите на "Детски свят" - АД, София, на...
02.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
20.05.2005: Съветът на директорите на "Детски свят" - АД, София, на...
18.04.2005: Започна строителството на търговски комплекс с офиси до...
15.04.2005: Акционерното дружество "Детски свят" е инвеститор в новия...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 939 пъти
[2016: 121, 2015: 44, 2014: 47, 2013: 95, 2012: 154, 2011: 135, ... ]