Кратък фирмен профил

Ви-Газ България ЕАД - София


Контакти

София, 1303
ул. Шар планина 33, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121658433
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 06.07.2001 
Предмет на дейност: Доставка, търговия, транспортиране, разпределение, маркетинг и продажба на газ въглеводороден втечнен и оборудване за използване на газ въглеводороден втечнен, управление на газостанции, съхраняване на газ въглеводороден втечнен, покупка и използване на инсталации и друго оборудване, използвано за горепосочените дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
09.11.2010: Комисията за защита на конкуренцията разреши на "Ераст" ЕООД,...
09.11.2010: Комисията за защита на конкуренцията разреши на "Ераст" ЕООД,...
18.10.2010: "Скоро всички тези бутилки май ще са сини", думите на служител...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
16.02.2009: Ангел Ангелов е новият изпълнителен директор на "Витогаз...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.10.2007: Дистрибуторите на газ пропан-бутан (LPG) обмислят възможността...
27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 879 пъти
[2016: 185, 2015: 65, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 134, 2011: 120, ... ]