Кратък фирмен профил

ВМТ Орбита АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. Парчевич 7, партер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831635614
Капитал (лв.): 182 195
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Туристически агент Туроператор
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 11.01.2019 
Предмет на дейност: Вътрешен и международен младежки туризъм и отдих, вътрешно- и външнотърговска информационна, маркетингова и рекламна дейност, обществено хранене и развлечения, инвестиционна и строителна дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
16.05.2017: Кабинетът все пак чака пари от приватизация Въпреки заявеното...
12.10.2015: АПСК предлага на търг акции на 16 непублични дружества с...
10.02.2015: Пускат 14 дружества за приватизация 14 дружества с държавно...
09.06.2014: Агенцията за приватизация не е успяла да продаде нито едно от...
08.10.2013: Очакван търг вдигна цените на компенсаторките Очакван търг за...
01.10.2013: Държавата продава своя дял в две свободни зони в Бургас и Варна...
01.10.2013: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)...
01.10.2013: Акции от 17 фирми се предлагат на Българска фондова борса от...
06.02.2013: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
23.01.2013: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ( АПСК )...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 835 пъти
[2016: 592, 2015: 114, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 292, 2011: 163, ... ]