Кратък фирмен профил

Елпром термо 97 АД - Балчик


Контакти

Балчик, 9600
ул. Дунав 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124051456
Капитал (лв.): 108 480
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с други специфични стоки или групи стоки, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 24.11.2017 
Предмет на дейност: Управление, участие в приватизационните процеси чрез допустимите от закона начини, средства и методи, консултантска, маркетингова, комисионна, рекламна, информационна, транспортно-спедиторска, външно- и вътрешнотърговска дейност, внос, износ, реекспортна, консигнационна, автосервизна, дистрибуторска, бартерна, лизингова, лицензионна, патентна, рентиерска, наемна, инвеститорска, посредническа, проучвателна, изследователска, инженерингова, проектантска и селскостопанска дейност, изкупуване и търговия със зърно и зърнени продукти, организиране на базари и изложения, провеждане на търгове, участие в български и чуждестранни дружества и други незабранени със закон дейности в страната
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
03.12.2010: Елпром термо 97 АД - Балчик свиква Годишно общо събрание на...
23.11.2009: Елпром термо-97 АД - Балчик свиква Годишно общо събрание на...
23.11.2009: Елпром термо-97 АД - Балчик свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Елпром - Термо 97" - АД, Балчик, на...
05.09.2006: Съветът на директорите на "Елпром - Термо 97" - АД, Балчик, на...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Елпром - Термо 97" - АД, Балчик, на...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Елпром - Термо 97" - АД, Балчик, на...
11.06.2004: Съветът на директорите на "Елпром - Термо 97" - АД, Балчик, на...
30.05.2003: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 571 пъти
[2016: 154, 2015: 35, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 136, 2011: 46, ... ]