Кратък фирмен профил

Бенабра АД - Пловдив [Несъстоятелност]


Контакти

Пловдив, 4023
ж.к Тракия, бл. 143, вх. В, ет. Партерен
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112075912
Капитал (лв.): 753 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на минерални води и безалкохолни напитки
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 01.03.2018 
Предмет на дейност: Добиване, бутилиране и търговска дейност с минерална вода, производство и бутилиране на безалкохолни напитки, производтво на бутилки от полимери, производтво и преработка на селскостопанска и животинска продукция, услуги на населението, всякакви други дейности, незабранени със закон,
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
15.02.2012: Фирмите, бутилиращи минерална вода, искат промени в Закона за...
15.11.2011: 4 концесионера на минерална вода се отказват само за година ...
03.11.2011: Правителството прекрати едностранно два договора за концесия на...
15.12.2010: Към момента три фирми не изпълняват задълженията си по...
19.01.2010: Бенабра АД - Пловдив свиква общо събрание на акционерите на...
12.01.2010: През септември миналата година министър Нона Караджова назначи...
12.01.2010: Готови са резултатите от контролните проверки по изпълнението на...
11.01.2010: Десет фирми нарушават концесионните си договори за добив на...
08.07.2009: Бенабра АД - Пловдив свиква общо събрание на акционерите на...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Бенабра" - АД, Пловдив, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 519 пъти
[2016: 190, 2015: 50, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 233, 2011: 252, ... ]