Кратък фирмен профил

Пловдивстройресурс АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул. Дунав 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115010535
Капитал (лв.): 195 603
 
 
 

Отрасъл: Механично обработване на метали
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Заготовка, монтаж, комплектация на арматура и заварени мрежи, железарски, дърводелски, тенекеджийски изделия, изработване на ел. табла, търговия със строителни материали и услуги за строителството, стоково тържище за строителни материали и промишлени стоки, балнеолечение и съпътстващи го дейности, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, отдаване под наем на имущество на дружеството, както и всякакви други дейности по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ, с изключение на онези видове, за които нормативен акт предвижда специални разрешения, лицензии, регистрации или други ограничителни условия, извършване на посредническа дейност по наемане на работа в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
23.03.2012: Седем от “Фактуристите” остават в ареста, постанови...
29.11.2010: Пловдивстройресурс АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание...
23.11.2010: Пловдивстройресурс АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание...
19.04.2010: Пловдивстройресурс АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
13.02.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
05.02.2009: Пловдивстройресурс АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание...
05.02.2009: Пловдивстройресурс АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
28.11.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.08.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Пловдивстройресурс" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 470 пъти
[2016: 216, 2015: 56, 2014: 57, 2013: 115, 2012: 206, 2011: 241, ... ]