Кратък фирмен профил

Буларко АД - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 22
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121537339
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 11.05.2018 
Предмет на дейност: Проектиране и строителство на всякакви жилищни, обществени и промишлени сгради по индивидуален проект, проучвателна и предприемаческа дейност, проектиране и изпълнение на интериор и дизайн, финансово-счетоводен и валутно-финансов консулт, рекламна дейност, търговия с всякакви разрешени със закон стоки, транспортна и спедиторска дейност, външноикономическа дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, придобиване и управление на участия или акции (дялове) в дружества или предприятия, чийто предмет на дейност е сходен или свързан с посочения предмет на дейност или е от естество да подпомогне неговото осъществяване, финансиране на такива предприятия или дружества, участие в управлението на гореспоменатите дружества, както и участия във финансови дружества, както и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
09.02.2010: Sofia outlet center отваря врати на 5 март Първият търговски...
12.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.02.2006: На ъглов парцел на бул. “Черни връх” и ул. “Червена стена” в...
07.09.2005: Жилищен комплекс “Буларко” е сред новите модерни и бързо...
11.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.03.2002: Приключи строителството на Автоцентър “Шкода” на ул. “Хан...
16.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
24.10.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
11.08.2000: Съветът на директорите на "Буларко" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 242 пъти
[2016: 113, 2015: 22, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 4, ... ]