Кратък фирмен профил

Електрон консорциум АД - София


Контакти

София, 1309
ул. Кукуш 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831645409
Капитал (лв.): 211 200
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с др. машини и оборудване за произв., търговията и транспорта и части за тях
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.05.2019 
Предмет на дейност: Маркетинг, трансфер на технологии и ноу-хау, промишлено коопериране, инженеринг, посредническа и търговска дейност в областта на телекомуникационните, навигационните и радиолокационните системи, електронните и радиотехническите изделия, сигнално-оxранителна теxника, ядрена електроника, приборостроене, електро- и радиокомпоненти и градивна елементна база, специализирано теxнологично оборудване, стоки за бита и други специални и граждански изделия, консултантска дейност, реклама, разкриване на офиси, филиали и бюра в страната и чужбина, създаване на учебни центрове и бизнес-школи за обучение и преквалификация, обмен на специалисти и изпращане на работна сила в чужбина, представителство, посредничество и агентство в полза на местни и чуждестранни лица.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
02.09.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.02.2011: Сдружението Българска отбранитела индустрия е изпратила...
19.02.2010: Електрон консорциум АД - София свиква Годишно общо събрание на...
26.03.2009: Електрон консорциум АД - София свиква Годишно общо събрание на...
26.03.2009: Електрон консорциум АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.04.2008: Всички нови продукти, които разработва компанията за...
06.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Електрон консорциум" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 635 пъти
[2016: 300, 2015: 72, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 217, 2011: 252, ... ]