Кратък фирмен профил

Полимерстрой 21 АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Буземска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121580283
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 31.05.2019 
Предмет на дейност: Производство и продажба на стоки и услуги в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговска дейност в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.03.2010: Полимерстрой-21 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
15.06.2009: Полимерстрой-21 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
14.02.2007: Съветът на директорите на "Полимерстрой 21" - АД, София, на...
15.09.2006: Съветът на директорите на "Полимерстрой 21" - АД, София, на...
19.08.2005: Съветът на директорите на "Полимерстрой 21" - АД, София, на...
04.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
19.11.2004: Съветът на директорите на "Полимерстрой 21" - АД, София, на...
02.11.2004: Съветът на директорите на "Полимерстрой 21" - АД, София, на...
21.11.2003: Съветът на директорите на "Полимерстрой 21" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 085 пъти
[2016: 385, 2015: 90, 2014: 52, 2013: 105, 2012: 246, 2011: 69, ... ]