Кратък фирмен профил

Волантранс 97 АД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
ул. Иван Вазов 36
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115148956
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводния
Общи събрания: Последно - 18.06.2018  Предстоящо - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на държавни и общински търговски дружества, упражняване на всички други дейности от кръга на дейностите на търговските дружества, които не са изрично забранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
09.07.2009: Волантранс-97 АД - Асеновград свиква Годишно общо събрание на...
16.06.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.03.2009: Волантранс-97 АД - Асеновград свиква Извънредно общо събрание на...
26.02.2009: Волантранс-97 АД - Асеновград свиква Годишно общо събрание на...
26.02.2009: Волантранс-97 АД - Асеновград свиква Извънредно общо събрание на...
25.03.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.11.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.07.2007: Съветът на директорите на "Волантранс - 97" - АД, Асеновград, на...
19.01.2007: Съветът на директорите на "Волантранс - 97" - АД, Асеновград, на...
14.07.2006: Съветът на директорите на "Волантранс - 97" - АД, Асеновград, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 159 пъти
[2016: 240, 2015: 73, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 219, 2011: 120, ... ]