Кратък фирмен профил

Лозенец Консулт АД - София


Контакти

София, 1680
ж.к. Бели брези , Кюстендил 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121590369
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.06.2018 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, ремонт и продажба на жилищни обекти, административни сгради, банкови офиси, търговски и туристически обекти, строително-предприемаческа дейност, проектиране и изпълнение на архитектурно-пространствено оформление и визуални комуникации, инвестиране в недвижими имоти, доставка на строителни материали, изготвяне на експертни оценки на сграден фонд и основни средства, маркетингова и консултантска дейност, вътрешна и външна търговия, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
02.03.2010: Лозенец консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.03.2009: Съветът на директорите на “Лозенец - консулт” - АД, София, на...
17.10.2008: Съветът на директорите на “Лозенец - Консулт” - АД, София, на...
30.03.2007: Съветът на директорите на "Лозенец - Консулт" - АД, София, на...
07.04.2006: Съветът на директорите на "Лозенец - Консулт" - АД, София, на...
18.10.2005: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.03.2005: Съветът на директорите на "Лозенец - Консулт" - АД, София, на...
14.05.2004: Съветът на директорите на "Лозенец - Консулт" - АД, София, на...
22.10.2002: Съветът на директорите на "Лозенец - Консулт" - АД, София, на...
12.06.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 871 пъти
[2016: 112, 2015: 61, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 175, 2011: 127, ... ]