Кратък фирмен профил

Сортови семена-инвест АД - Свищов


Контакти

Свищов, 5252
ул. ДЗС 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104093946
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 20.04.2018 
Предмет на дейност: Производство, заготовка и съхранение на семена и посадъчен материал от всички звена на семепроизводната схема и от всички култури, сортове и хибриди, сортоподдържане, суперелитно и елитно семепроизводство на селскостопански култури, търговия със семена, посадъчен материал и други стоки в страната и в чужбина, производство, преработка, съхранение и търговия с растителна продукция от зърнено-житни, бобови, фуражни, технически и зеленчукови култури, племенно дело в говедовъдството и свиневъдството, производство и търговия с животинска продукция, обслужване на селскостопанските производители и населението с технически решения, стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, оборудване и експлоатация на заведения за обществено хранене, складове и други търговски обекти за собствени нужди и отдаване под наем, транспортни и таксиметрови услуги, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
20.01.2010: Сортови семена-инвест АД - Свищов свиква Годишно общо събрание...
20.10.2009: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
18.02.2009: Сортови семена-инвест АД - Свищов свиква Годишно общо събрание...
18.02.2009: Сортови семена-инвест АД - Свищов свиква Годишно общо събрание...
19.12.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
09.11.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
15.06.2007: Съветът на директорите на "Сортови семена - инвест" - АД,...
15.06.2007: Съветът на директорите на "Сортови семена - Свищов" - АД,...
11.10.2006: От 2002 г. досега Държавен фонд „Земеделие” е констатирал...
15.09.2006: Съветът на директорите на "Сортови семена - Инвест" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 142 пъти
[2016: 126, 2015: 75, 2014: 66, 2013: 132, 2012: 215, 2011: 200, ... ]