Кратък фирмен профил

К.А.М.П. Консулт ЕАД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1233
бул. Сливница 187
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121662129
Капитал (лв.): 1 794 260
 
 
 

Отрасъл: Търговия с части и принадлежности за автомобили
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.05.2019 
Предмет на дейност: внос на леки, лекотоварни, селскостопански, индустриални и със специално предназначение гуми, търговия на едро и на дребно с тях, изграждане и експлоатация на сервизна и продажбена мрежа и складове на едро, консултантски услуги по управление и маркетинг, финансови консултации, счетоводни и данъчни консултации, абонаментно счетоводно обслужване на предприятия, съставяне на месечни, тримесечни и годишни отчети, изготвяне на годишни данъчни декларации, финансово-счетоводни анализи, разработване на финансови и бизнеспланове на предприятия, икономически оценки и обосновки, експертизи и консултации в сферата на счетоводството.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.11.2009: К.А.М.П. Консулт АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
15.06.2009: К.А.М.П-консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
15.06.2009: К.А.М.П-консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.02.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 591 пъти
[2016: 227, 2015: 15, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 84, 2011: 52, ... ]