Кратък фирмен профил

Хармония БГ АД - Тетевен


Контакти

Тетевен, 5700
ул. Вършец 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110044996
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с мебели, бичени дървени материали, опаковки, други изделия от дървесина и всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
19.03.2008: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.05.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.05.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
07.11.2006: Съветът на директорите на "Хармония - БГ" - АД, Тетевен, на...
11.11.2005: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
28.10.2005: Съветът на директорите на "Хармония - БГ" - АД, Тетевен, на...
14.12.2004: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
29.10.2004: Съветът на директорите на "Хармония - БГ" - АД, Тетевен, на...
06.06.2003: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
25.10.2002: Съветът на директорите на "Хармония - БГ" - АД, Тетевен, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 639 пъти
[2016: 83, 2015: 49, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 213, 2011: 47, ... ]