Кратък фирмен профил

Хибридна микроелектроника АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Райко Алексиев 46 Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121666113
Капитал (лв.): 215 500
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи
Общи събрания: Последно - 16.04.2018 
Предмет на дейност: Научноизследователска, развойна, внедрителска, проектно-конструкторска, технологична, производствена, инженерингова, инвеститорска и посредническа дейност в областта на информационните технологии и на други високи технологии, софтуера, телекомуникациите, биотехнологиите, фармацевтиката, електрониката, микроелектрониката и производствата в "чисти помещения", търговия в страната и в чужбина, отдаване под наем на сгради, помещения, машини и съоръжения, обучение и квалификация на кадри, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
05.08.2010: Хибридна микроелектроника АД - София свиква Годишно общо...
25.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Хибридна микроелектроника" - АД,...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Хибридна микроелектроника" - АД,...
31.01.2003: Съветът на директорите на "ХМЕ" - АД, София, на основание чл....
20.12.2002: Столичната компания "Хибридна микроелектроника" АД откри линия...
22.10.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 613 пъти
[2016: 178, 2015: 45, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 165, 2011: 40, ... ]