Кратък фирмен профил

Родопа Шумен 1884 АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1202
ул. Малашевска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127063410
Капитал (лв.): 1 610 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо, без месо от домашни птици
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.04.2018 
Продукти и услуги:
Оторизирана да изнася продукти от сектор “Месо” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г.
Предмет на дейност: Изкупуване на животни за клане и износ, производство на месни производения, разфасовано месо и кайми. търговия с месо и месни произведения, както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоночален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна дийност; рекламна дейност; външно търговска дейност; стоков контрол; информационни, програмни и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
13.07.2010: Родопа Шумен 1884 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.11.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.11.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.11.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.08.2009: Родопа Шумен 1884 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
20.08.2009: Родопа Шумен 1884 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
10.06.2009: Родопа Шумен 1884 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.12.2008: Родопа Шумен 1884 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
21.10.2008: Граждански иск за общо 17 830 771 лв. предяви Държавен фонд...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка чл. 231 ТЗ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 982 пъти
[2016: 48, 2015: 14, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 84, 2011: 189, ... ]