Кратък фирмен профил

Българска индустриална компания АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Велико Търново 28, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659179
Капитал (лв.): 6 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 15.05.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
07.05.2009: Българска индустриална компания-холдингово акционерно дружество...
05.03.2009: Българска индустриална компания-холдингово акционерно дружество...
05.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.04.2008: Българска индустриална компания-холдингово акционерно дружество...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.04.2007: Съветът на директорите на "Българска индустриална компания" -...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.04.2006: Съветът на директорите на "Българска индустриална компания" -...
02.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 563 пъти
[2016: 577, 2015: 153, 2014: 59, 2013: 119, 2012: 219, 2011: 148, ... ]