Кратък фирмен профил

ИММИ АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 10, п.к. 96
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831371545
Капитал (лв.): 86 865
 
 
 

Отрасъл: Производство на обработващи машини
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Предмет на дейност: Проектиране, производство, монтаж и техническо обслужване, ремонт на металообработващи машини и съоръжения, оперативен и финансов лизинг на активи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
31.10.2017: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
31.07.2017: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
27.06.2017: ИММИ АД-София (4IM) На проведено редовно ОСА от 23.06.2017 г....
04.05.2017: ИММИ АД-София (4IM) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
04.05.2017: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
03.04.2017: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София публикува Годишен отчет на...
14.03.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
06.02.2017: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
01.11.2016: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
29.07.2016: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 154 пъти
[2016: 157, 2015: 71, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 211, 2011: 168, ... ]