Кратък фирмен профил

ИММИ АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 10, п.к. 96
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831371545
Капитал (лв.): 86 865
 
 
 

Отрасъл: Производство на обработващи машини
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.06.2018 
Предмет на дейност: Проектиране, производство, монтаж и техническо обслужване, ремонт на металообработващи машини и съоръжения, оперативен и финансов лизинг на активи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
31.10.2018: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
22.08.2018: ИММИ АД-София (4IM) Уведомление за присвоен LEI код на ИММИ...
31.07.2018: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
28.06.2018: ИММИ АД-София (4IM) На проведено редовно ОСА от 23.06.2017 г....
02.05.2018: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
04.04.2018: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София публикува Годишен отчет на...
27.03.2018: БФБ спря търговията с девет дружества заради неплатени...
26.03.2018: С решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД (Протокол №...
07.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
30.01.2018: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 217 пъти
[2016: 220, 2015: 71, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 211, 2011: 168, ... ]