Кратък фирмен профил

Българска коприна АД - София


Контакти

София, 1202
бул. Княгиня Мария Луиза 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831645487
Капитал (лв.): 156 887
 
 
 

Отрасъл: Производство на копринени и тип копринени тъкани
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с копринени и тип копринени тъкани и изделия.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
12.07.2010: Българска коприна АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.04.2009: Българска коприна АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.04.2009: Българска коприна АД - София свиква Годишно общо събрание на...
26.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.02.2007: Съветът на директорите на "Българска коприна" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 475 пъти
[2016: 215, 2015: 80, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 266, 2011: 171, ... ]