Кратък фирмен профил

АС Травел АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Мария Луиза 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103128209
Капитал (лв.): 170 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Туристическа дейност в страната и чужбина /след лиценз/: експлоатация и развитие на хотелски комплекси /след лиценз/ туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантъорство /след лиценз/, организиране и реализация на развлекателна и атрактивна дейност, транспортна дейност в страната и чужбина, търговия в страната и чужбина, импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини в т.ч. търговия с недвижими имоти, проучване и проектиране, строителна, монтажна и ремонтна дейност, посредническа и комисионерска дейност, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина;
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
02.08.2010: Албена стил-травел АД - Варна свиква общо събрание на...
02.08.2010: Албена стил-травел АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
28.07.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.05.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
16.05.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Албена стил - Травел" - АД, Варна, на...
20.01.2006: Съветът на директорите на "Албена стил - травел" - АД, Варна,...
05.10.2004: Съветът на директорите на "Албена стил - Травел" - АД, Варна, м....
09.09.2003: Съветът на директорите на "Албена Стил - Травел" - АД, Варна, м....
24.10.2000: Съветът на директорите на "Албена Стил - Травел" - АД, Варна, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 741 пъти
[2016: 72, 2015: 80, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 209, 2011: 78, ... ]