Кратък фирмен профил

Тунджа-комерс АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Бузлуджа 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128044128
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 17.01.2018 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Тунджа - турист" - АД, Ямбол, хотелиерство и ресторантьорство, външноикономическа дейност, продажба на вносни и местно производство стоки, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, съвместна дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международен и вътрешен туризъм
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.04.2006: Съветът на директорите на "Тунджа - комерс" - АД, Ямбол, на...
25.10.2002: Съветът на директорите на "Тунджа комерс" - АД, Ямбол, на...
12.07.2002: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
11.12.2001: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
25.09.2001: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
29.05.2001: Съветът на директорите на "Тунджа - комерс" - АД, Ямбол, на...
23.05.2000: Съветът на директорите на "Тунджа-комерс" - АД, Ямбол, на...
16.11.1999: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
12.11.1999: Съветът на директорите на "Тунджа - комерс" - АД, Ямбол, на...
22.10.1999: Министерството на търговията и туризма на основание § 11, ал. 2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 231 пъти
[2016: 78, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 13, ... ]