Кратък фирмен профил

Десети декември-инвест АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Неофит Рилски 66, бл. Извор, ап. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114108453
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 30.07.2012 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Десети декември" - ЕООД, Плевен, по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.11.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.04.2005: Съветът на директорите на "Десети декември инвест" - АД, Плевен,...
29.06.2004: Съветът на директорите на "Десети декември инвест" - АД, Плевен,...
12.05.2004: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.08.2003: Съветът на директорите на "Десети декември инвест" - АД, Плевен,...
15.08.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.03.2002: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
11.09.2001: "Десети декември инвест" - АД, Плевен, на основание чл. 189, ал....
05.06.2001: Съветът на директорите на "Десети декември инвест" - АД, Плевен,...
06.12.2000: Огнян Иванов става изпълнителен директор на “Палмо” АД след...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 197 пъти
[2016: 34, 2015: 13, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 73, 2011: 8, ... ]