Кратък фирмен профил

Химпласт АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Св.Павел Атанасов 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124053375
Капитал (лв.): 50 400
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от пластмаси
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Продукти и услуги:
Производство на пластмасови изделия, продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел да ги продаде след представяне на лиценз, превозни сделки, xотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, программна, импресарска дейност или предоставянето на услуги, комисионни, спедиционни, складови сделки, лизингова дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, търговия на едро и дребно в страната и чужбина; участие в приватизационна сделка за изкупуване на акции от акумпласт-ад, гр.добрич
Предмет на дейност: Производство на пластмасови изделия, продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел да ги продаде след представяне на лиценз, превозни сделки, xотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, программна, импресарска дейност или предоставянето на услуги, комисионни, спедиционни, складови сделки, лизингова дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, търговия на едро и дребно в страната и чужбина; участие в приватизационна сделка за изкупуване на акции от Акумпласт-АД, грДобрич.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.12.2010: Химпласт АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите...
19.05.2009: Химпласт-Добрич АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
17.10.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.09.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.06.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.07.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Химпласт" - АД, Добрич, на основание...
12.11.2004: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
27.01.2004: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.11.2001: Съветът на директорите на "Химпласт" - АД, Добрич, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 367 пъти
[2016: 96, 2015: 24, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 116, 2011: 19, ... ]