Кратък фирмен профил

Инкомс Телеком Холдинг АД - София


Контакти

София, 1309
ул. Кукуш 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831635767
Капитал (лв.): 8 286 545
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Управление на акционерно участие и финансови ресурси, производство на телекомуникационни съоръжения, маркетинг, трансфер на технологии и промишлено коопериране, инженеринг, вътрешна и външна търговия в областта на телекомуникационната промишленост,отдаване под наем на дълготрайни материални активи .
 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
20.12.2014: Дузина подставени лица на мажоритарния собственик на КТБ Цветан...
23.01.2011: В Телефонния завод, днес фирма “Бел тел”- ЕАД, режат машини и...
08.02.2010: Инкомс - телеком холдинг АД - София свиква Извънредно общо...
18.01.2010: Инкомс - телеком холдинг АД - София свиква Извънредно общо...
24.11.2009: Инкомс - телеком холдинг АД - София свиква Извънредно общо...
02.10.2009: Продажбата на Национално управление "Радио- и телевизионни...
13.07.2009: Подали сте оферта да купите едно предприятие преди около година....
23.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.06.2009: Инкомс - телеком холдинг АД - София свиква Извънредно общо...
03.06.2009: Инкомс - телеком холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 315 пъти
[2016: 236, 2015: 165, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 286, 2011: 321, ... ]