Кратък фирмен профил

Агротрейд АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Дойран 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114112697
Капитал (лв.): 65 300
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Общи събрания: Последно - 28.12.2017 
Предмет на дейност: Организация на семепроизводството, заготовка, изкупуване и реализация на семена и посадъчен материал, производство на семена и посадъчен материал, търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, превозни и складови организация на семепроизводството, заготовка, изкупуване и реализация на семена и посадъчен материал, производство на семена и посадъчен материал, търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
14.07.2010: Агротрейд АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
04.11.2008: През лятото бившият изпълнителен директор на фонд "Земеделие" и...
23.07.2008: Агротрейд АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
13.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Агротрейд" - АД, Плевен, на основание...
05.12.2006: Съветът на директорите на "Агротрейд" - АД, Плевен, на основание...
02.06.2006: Съветът на директорите на "Агротрейд" - АД, Плевен, на основание...
20.02.2004: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
15.07.2003: Съветът на директорите на "Агротрейд" - АД, Плевен, на основание...
06.11.2002: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 559 пъти
[2016: 133, 2015: 53, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 188, 2011: 34, ... ]