Кратък фирмен профил

Пристисгруп Водно строителство АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Христо Белчев 35, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117095235
Капитал (лв.): 656 289
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Хидромелиоративно, промишлено, гражданско, сухо строителство с използване на нови технологии, ремонтна дейност, услуги с механизация, проектиране, маркетинг, инженеринг за техническа помощ и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
03.11.2015: Как две търговски марки в Молдова вдигат капитал с 20 млн....
07.06.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.01.2011: През 2002 г. дружеството "Пристисгруп - Водно строителство",...
06.04.2010: Пристисгруп-Водно строителство АД - София свиква Годишно общо...
02.09.2009: Пристисгруп-Водно строителство АД - София свиква Извънредно общо...
27.05.2009: Пристисгруп-Водно строителство АД - София свиква Годишно общо...
14.05.2008: Пристисгруп-Водно строителство АД - София свиква Извънредно общо...
12.10.2007: Съветът на директорите на "Пристисгруп - Водно строителство" -...
03.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 125 пъти
[2016: 143, 2015: 38, 2014: 45, 2013: 91, 2012: 156, 2011: 135, ... ]