Кратък фирмен профил

Напорни тръби 98 АД - Русе


Контакти

Русе, 7003
бул. Тутракан 41
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117092171
Капитал (лв.): 130 230
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия със стоманобетонни конструкции, комплексни, сервизни, ремонтно-технически и други изделия от стоманобетонни елементи, конструкции, строителна, транспортна и инженерингова дейност, търговия, маркетинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външна и вътрешна търговия, представителство и агентство между наши и чуждестранни фирми и граждани, лизингови и консигнационни сделки, както и друга дейност, незабранена със закон, а за дейностите, изискващи лицензиране или разрешителен режим - след получаването им.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.03.2011: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
27.04.2010: Напорни тръби - 98 АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Напорни тръби - 98 АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
11.09.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.08.2007: Съветът на директорите на "Напорни тръби 98" - АД, Русе, на...
02.02.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.05.2006: Съветът на директорите на "Напорни тръби 98" - АД, Русе, на...
30.09.2005: Съветът на директорите на "Напорни тръби 98" - АД, Русе, на...
12.08.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.06.2005: Съветът на директорите на "Напорни тръби 98" - АД, Русе, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 338 пъти
[2016: 109, 2015: 24, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 92, 2011: 18, ... ]