Кратък фирмен профил

Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к.Златни пясъци, сграда Дирекця
тел.: 052/355446,357179
факс: 052/355446
e-mail: erp@erp-zlatni.bg
WEB-site: http://www.erp-zlatni.bg/news.php?enID=1
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103508147
ИН по ДДС: BG103508147
Фирмено дело: 4399/99
Брой служители: 61 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 480 (2016)
Оборот (хил. лв.): 3 034 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 439 (2016)
Капитал (лв.): 3 098 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Произв. на електроенергия Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 19.06.2009 
Предмет на дейност: разпределение на електрическа енергия на територията на к. к. Златни пясъци, Варна
 


Регулирана информация

 Новини 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление от "ЕРП Златни пясъци" АД за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД. Всички останали данни на дружеството остават непроменени.
 Уведомление за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД

09.07.2001

Ваканционното селище "Оазис", разположено върху 11 927 кв. м земя, вилно селище "Вили Лукс" с 14 089 кв. м и вилите "Незабравка", "Роза", "Кокиче", "Русалка" и "Нимфа", както и ресторант "Ерма" със застроена площ 1374 кв. м заедно с терен от 6474 кв. м, всички собственост на "Златни пясъци" АД, са ипотекирани срещу кредит от "Стопанска и инвестиционна банка" АД. Длъжник по кредита в размер на $1 100 833 заедно със "Златни пясъци" АД е и регистрираното в София "Златни" АД - работническо-мениджърското дружество, което закупи остатъчния държавен дял от курортното дружество с кредит от същата банка, гарантиран от германския туроператор "Некерман". Няма нищо нередно, това е допълнително обезпечение за получения кредит, от който ни остава да издължим около $1 млн., коментира изпълнителният директор на "Златни пясъци" АД Николай Недков. Според него новото обезпечение се налагало заради желанието на "Стопанска и инвестиционна банка" АД да бъде "по-изрядна от всички останали банки". Останалите акционери на "Златни пясъци" АД нямат основания за притеснение, че 32 490 кв. м от златната земя заедно с постройките върху нея ще преминат във владение на банката, тъй като всеки взет лев ще бъде издължен, заяви г-н Недков. Той припомни, че предвиденото в приватизационния договор плащане за миналата година е извършено 100 процента, а инвестиционната програма е преизпълнена с $30 000. Предстоят още четири плащания по договора до май 2005 г. С ресторант "Дионисос" се е увеличила собствеността на "Златни пясъци сервиз" АД. Дружеството бе създадено като дъщерно на "Златни пясъци" АД малко преди приватизацията, като в активите му бе включена цялата инфраструктура на комплекса. Поддръжката й е много скъпа и прехвърляме на ресторанта заедно с правото на строеж, за да дадем възможност на "Златни пясъци сервиз" АД да се самоиздържа, поясни г-н Недков.

Златни АД - София Златни пясъци АД - Варна Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
29.11.2016: "Златни пясъци" АД отчита печалба в размер на 4,509 млн. лв....
07.01.2014: ДКЕВР проверява ЕРП-тата и „Топлофикация София“ Държавната...
15.07.2013: Цеховете и фирмите, които ползват ток средно напрежение, не...
04.09.2009: ЕРП-Златни пясъци АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
27.07.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.05.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.11.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.08.2005: След всеки пороен дъжд в курорта Златни пясъци алеите се...
03.02.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 179 пъти
[2016: 2 853, 2015: 18, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 95, 2011: 32, ... ]