Кратък фирмен профил

Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к.Златни пясъци, сграда Дирекця
тел.: 052/355446,357179
факс: 052/355446
e-mail: erp@erp-zlatni.bg
WEB-site: http://www.erp-zlatni.bg/news.php?enID=1
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103508147
ИН по ДДС: BG103508147
Фирмено дело: 4399/99
Брой служители: 61 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 480 (2016)
Оборот (хил. лв.): 3 034 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 439 (2016)
Капитал (лв.): 3 098 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Произв. на електроенергия Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 19.06.2009 
Предмет на дейност: разпределение на електрическа енергия на територията на к. к. Златни пясъци, Варна
 


Регулирана информация

 Новини 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление от "ЕРП Златни пясъци" АД за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД. Всички останали данни на дружеството остават непроменени.
 Уведомление за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД

22.07.2002

За 29,5 милиона лева е оценена инфраструктурата на курорта Златни пясъци, съобщи изпълнителният директор на едноименното туристическо дружество Николай Недков. Според него оценката, направена от експерти на Министерството на икономиката е изключително коректна. Проблемът с поддържането на инфраструктурата, която бе включена в приватизационната сделка "Златни пясъци - АД, - Томас Кук /Некерман/ заедно с няколко хотела и туристически обекта, предизвика конфликт между многобройните собственици в курорта. Икономическото ведомство и община Варна поеха ангажимента да посредничат в разрешаването на споровете. Вече е създадено и реално действа дружеството "Електроразпределение - Златни пясъци". Сегашното дружество "Златни пясъци - сервиз" ще бъде разделено на две дружества - "В и К - Златни пясъци" и "Паркоподдържане - Златни пясъци". Обособените дружества ще бъдат изчистени от неприсъщи активи. От тези три дружества всеки собственик на хотел ще си вземе дялове или акции, в зависимост от схемата за участие, пропорционално на броя на леглата в хотелите.

Златни пясъци АД - Варна Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
29.11.2016: "Златни пясъци" АД отчита печалба в размер на 4,509 млн. лв....
07.01.2014: ДКЕВР проверява ЕРП-тата и „Топлофикация София“ Държавната...
15.07.2013: Цеховете и фирмите, които ползват ток средно напрежение, не...
04.09.2009: ЕРП-Златни пясъци АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
27.07.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.05.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.11.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.08.2005: След всеки пороен дъжд в курорта Златни пясъци алеите се...
03.02.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 107 пъти
[2016: 2 781, 2015: 18, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 95, 2011: 32, ... ]