Кратък фирмен профил

Некстън Дивелъпмънт Сълюшънс ЕАД - София


Контакти

София, 1220
бул. Рожен 203 /буква "З"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 101016040
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на памучни и тип памучни тъкани
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство, търговия и преработка на селскостопанска и животинска продукция, търговия с хранителни и промишлени стоки, външнотърговска дейност, спедиторска, ремонтно-сервизна дейност, изкупуване, преработка и реализация на памук, сделки с интелектуална собственост, строително-монтажни услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско посредничество, представителство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, шивашки и моделиерски услуги, създаване, поддържане, актуализация и разпространение на бизнесинформация в страната и в чужбина, създаване, експлоатация, поддържане и разпространение на програмни продукти, както и всякакви други сделки, за които няма законоустановена забрана за извършването им или разрешителен режим.
 

12.11.2002

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
11.02.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
06.03.2006: Топ 100 на българските бизнесмени: 1.Митко Василев Събев -...
15.11.2005: "Руен Елит" АД е първата българска фирма, внедрила интегрирана...
03.06.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
22.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
21.10.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
12.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.08.2002: Националният статистически институт на основание чл. 9, ал. 6 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 500 пъти
[2016: 166, 2015: 15, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 91, 2011: 30, ... ]