Кратък фирмен профил

ВИК-Златни пясъци ООД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к. Златни пясъци, административна сграда Рила
тел.: 052/355426, 356009, 355326
факс: 052/355500
e-mail: vikzlatni@gmail.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103783378
ИН по ДДС: BG103783378
Фирмено дело: 2185/2002
Брой служители: 56 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 411 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 4 159 (2018)
ДМА (хил. лв.): 4 760 (2016)
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Предмет на дейност: Експлоатация, поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в курортен комплекс "златни пясъци", предоставяне на инженерингови услуги
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Комплект финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти
 Счетоводна политика и пояснителни приложения към финансовия отчет
 Междинен доклад за дейността
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "а" от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "б" от ЗППЦК
 Справки по образец на заместник-председателя на КФН за шестмесечен финансов отчет на индивидуална
 Информация съгласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба № 2
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) № 596/2014 и делегираните към него регламенти

05.12.2003

"Златни пясъци" АД притежава 6 хотела и освен това има собственост върху 80 на сто от магазините и снекбаровете в комплекса. Дружеството е собственик на ЕРП "Златни пясъци" ­ това е първото частно електроразпределително предприятие, което е собственик на всички енергопреносни системи от комплекса. Само за две години от своето съществуване и вземане на лиценза нашето ЕРП успя да осъществи двойно захранване на всички обекти в комплекса и вече има пълна гаранция за избягване на всякакви инциденти при доставката на електричество. От миналата година съществува и частно ВиК "Златни пясъци", което също се развива успешно. Благодарение на инвестициите, осъществени от "Златни пясъци" АД, а след това от самото дружество, в рамките на няколко години напълно ще се подмени цялата водопреносна мрежа в курорта и всички обекти ще бъдат захранени надеждно. От следващата година дружеството става абсолютно независимо от авариите, които предизвикваха инфарктни моменти през лятото, понеже получавахме доста голямо количество вода от ВиК ­ Варна. А тръбопроводната система между Варна и "Златни пясъци" преминава през свлачищни зони и имаше случаи, когато аварии не се отстраняваха по цяла седмица, докато при нас е фатално и за 4 ­ 5 часа да няма вода. През тази година ще направим инвестицията за второ захранване и така дори при авария на едно трасе комплексът ще има захранване от втори източник. Единственият проблем е, че ползва вода от водоизточник, който е собственост на държавата, и нейната цена е 50 ст. /куб. м, докато цената на водата, когато се продава на държавно-общинските ВиК, струва 2 ст./куб. м.

ВИК-Златни пясъци ООД - Варна Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна Златни пясъци АД - Варна Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна 
 

09.05.2018: Съд потвърди поскъпването на водата в 3 области и 1...
20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
19.10.2010: Не изключвам вариант за освобождаване, ако ДКЕВР намери...
27.01.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.09.2005: Досегашните проверки на собствеността на ВиК дружествата в...
26.08.2005: След всеки пороен дъжд в курорта Златни пясъци алеите се...
23.08.2005: Отпадни води заляха хотелите на първа линия в курорта "Златни...
03.11.2004: Екоинспекцията във Варна глоби с 6 хиляди лева "ВиК"-Златни...
05.12.2003: "Златни пясъци" АД притежава 6 хотела и освен това има...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 052 пъти
[2016: 2 597, 2015: 28, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 175, 2011: 61, ... ]