Кратък фирмен профил

Делектра Хидро АД - Лесичево


Контакти

Лесичево, 4463
МВЕЦ Лесичево
e-mail: delectra@mail.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112601586
ИН по ДДС: BG112601586
Фирмено дело: 753/2003
Брой служители: 16 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 974 (2016)
Оборот (хил. лв.): 2 582 (2016)
ДМА (хил. лв.): 4 424 (2016)
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 02.06.2011 
Предмет на дейност: Изграждане на водноелектрически централи (ВЕЦ), експлоатация на ВЕЦ, производство и продажба на електроенергия от ВЕЦ (в случай че дейностите в областта на енергетиката се отнасят до мощности, надвишаващи 5 мегавата, те ще се извършват само и след получаване на съответната лицензия съгласно ЗЕЕЕ).
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Делектра Хидро АД - Лесичево
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”

06.08.2004

До края на месеца ще заработи първата частна водноелектрическа централа (ВЕЦ) в област Пазарджик. Това съобщи Александър Костадинов, технически ръководител на обекта и представител на фирмата изпълнител - "СК-13 хидрострой". Той обясни, че новата ВЕЦ е собственост на столичното дружество "Делектра". Мощността на двата генератора, които ще работят в него, ще е 4.5 мегавата. Те са произведени от чешката фирма "Хобак" и ще бъдат доставени до 15 август. Производство на "Хобак" са и стъклопластовите тръби с обща дължина 600 метра, които ще довеждат водата до турбините. Водохващането е от канал, който идва от каскадата "Белмекен-Сестримо" и се влива в река Тополница. Водата от високопланинския язовир досега е употребявана основно за напояване. Централата ще използва естествената денивелация от 66 метра, която ще отклони водата така, че да стига до турбините. След като премине през тях, тя отново ще се връща в канала, по който ще стига до Тополница, и пак ще се използва за напояване.

СК- Хидрострой АД - София Делектра Хидро АД - Лесичево 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
17.03.2010: Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на...
12.10.2009: Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Извънредно общо събрание на...
07.05.2009: Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на...
14.11.2008: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.06.2008: Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на...
09.11.2007: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.05.2007: Съветът на директорите на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово,...
21.11.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
04.07.2006: Съветът на директорите на "Делектра - Хидро" - АД, с. Лесичово,...
12.07.2005: Съветът на директорите на "Делектра - хидро" - АД, с. Лесичово,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 161 пъти
[2016: 1 565, 2015: 41, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 121, 2011: 80, ... ]