Кратък фирмен профил

Агроремпроект 98 АД - Русе


Контакти

Русе, 7005
бул. Липник 123
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117076217
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Общи събрания: Последно - 12.07.2018 
Предмет на дейност: Научно-производствена, търговска и сервизна дейност, производство на селскостопански машини, резервни части, суровини и опаковки за химическата и фармацевтичната промишленост, представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за дейности, за които се изисква разрешителен режим или лиценз - след получаване на съответния лиценз или разрешение.
 

09.11.2004

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.06.2011: По процедура BG161PO003-2.1.-04 „Технологична модернизация в...
07.08.2009: В условията на задълбочаваща се световна финансова и...
28.05.2009: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
23.11.2007: Съветът на директорите на "Агроремпроект - 98" - АД, Русе, на...
23.11.2007: Съветът на директорите на "Агроремпроект - 98" - АД, Русе, на...
10.07.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.03.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.11.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
29.11.2002: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.08.2001: "Агроремпроект - 98" - АД, Русе, на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 930 пъти
[2016: 266, 2015: 63, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 246, 2011: 66, ... ]