Кратък фирмен профил

Родина АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. Илинден 80
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126086477
Капитал (лв.): 198 359
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Проекто-конструкторска, производствена, монтажна, строителна, сервизна и инженерингова дейност в страната и в чужбина в областта на хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, машиностроенето, леката промишленост, търговия чрез търговски фирми, външнотърговска дейност, транспортна и други дейности, незабранени със закон.
 

19.05.2006

Съветът на директорите на "Родина - Хасково" - АД, Хасково, на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
24.06.2009: Родина-Хасково АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
24.06.2009: Родина-Хасково АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
23.02.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.05.2006: Съветът на директорите на "Родина - Хасково" - АД, Хасково, на...
17.02.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491, ал. 2 ГПК във...
07.10.2005: Съветът на директорите на "Родина - Хасково" - АД, на основание...
07.12.2004: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.11.2003: Съветът на директорите на "Родина - Хасково" - АД, Хасково, на...
23.09.2003: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
13.10.2000: Месец май 8. 75 % от регистрирания капитал на "Родина" - ЕАД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 683 пъти
[2016: 213, 2015: 54, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 164, 2011: 42, ... ]