Кратък фирмен профил

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна


Контакти

Варна, 9010
ул. Прилеп 33
тел.: 052/509999,502838,510230,746261
факс: 052/740031
e-mail: asu@vikvarna.com
WEB-site: http://www.vikvarna.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103002253
ИН по ДДС: BG103002253
Фирмено дело: 8218/91
Брой служители: 1469 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 792 (2016)
Оборот (хил. лв.): 53 249 (2016)
ДМА (хил. лв.): 42 909 (2016)
Капитал (лв.): 1 363 100
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки за периода 1.01 - 31.03.2017
 Декларации

26.07.2007

ВиК дружества в Силистра, Разград, Варна, Велико Търново, Добрич, Русе, Габрово, Търговище и Исперих плащат по-скъп ток заради спор с германската компания Е.ON къде да се измерва енергията, съобщиха от водния регулатор. Това се отразява и в цената на водата. С новите цени на тока от юли дружествата искат най-голямо увеличение, защото водата се добива с помпи от голяма дълбочина. Водоснабдителните компании има собствени трансформатори и мрежи, но плащат за ползваната енергия по цени за клиенти ниско напрежение вместо за такива на средно напрежение. В спора между ВиК и германската компания се намеси и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която е дала указания измерването на консумираната енергия да става на границата на собствеността между мрежите. Преди седмица зам.-председателят на регулатора Люцкан Далакчиев и експерти от нея са обиколили дружествата, за да се запознаят на място с проблема. Ако начинът на измерване на консумираната енергия бъде променен и дружествата започнат да плащат по цени за средно напрежение, това ще намали разходите им и ще се отрази в цените, каза Далакчиев. Той обясни, че са проведени множество срещи между водоснабдителните компании и електроразпределителното дружество, но до момента няма съществен резултат. По думите му комисията е дала указания на Е.ON да уреди отношенията си с девет водни дружества, като започне да им плаща наем за използването на техните съоръжения и да измерва консумацията на границата по собствеността. В момента по данни на регулатора от разликата в измерването деветте дружества заплащат 2.2 млн. лв. годишно повече. За ВиК - Варна, например тази разлика е над 379 хил. лв. годишно, а за Русе - 278 хил. лв. Разходите за енергия заемат около 40% от общите разходи. Шефовете на ВиК компаниите отказаха да коментират проблема и обясниха, че в момента преговарят с германската компания. "Е.ON България мрежи" е изпълнила исканията на всички дружества, които са поискали промяна в измерването на енергията, и това е технически възможно, коментираха от компанията. Оттам обясниха, че енергийният закон предвижда собствениците на съоръжения да предоставят достъп на преносното, разпределителното предприятие за целите на преобразуване и пренос на ел. енергия до други потребители. Цената на достъпа се определя по методика на ДКЕВР. В позицията на Е.ON се посочва, че когато има такъв казус, "E.ON България мрежи" е задължена да плаща наем за ползване на съоръженията - част от разпределителната мрежа, включително и трафопостовете, в случай че те захранват с ел. енергия клиенти на дружеството.

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна Водоснабдяване и канализация ООД - Габрово Водоснабдяване и канализация ООД - Русе Водоснабдяване и канализация ООД - Исперих Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра Водоснабдяване и канализация ООД - Търговище Водоснабдяване и канализация Добрич АД - Добрич Комисия за енергийно и водно регулиране - София Електроразпределение-Север АД - Варна 
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
21.04.2017: „ВиК“ дружеството във Варна чака съдебни вземания от некоректни...
12.04.2017: Водата във Варна може да поскъпне от началото на следващия месец...
03.09.2015: Правителството реши едновременно да намали и да увеличи капитала...
03.08.2015: ВиК системите в страната ще се анализират с 40 млн....
28.04.2015: През 2015 г. продължават ремонти и обновяване на ВиК мрежата във...
11.04.2014: Финансовата инспекция установи вреди за 4 млн. лв. в "Напоителни...
01.08.2013: Варненският доставчик на вода мами с обществени поръчки?...
24.07.2013: Новият управител на ВиК Варна е Пламен Стоянов, който е бившият...
24.07.2013: ВиК-Варна с нов управител въпреки протестите в защита на...
23.07.2013: Служители на ВиК - Варна, протестират в защита на директора...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 377 пъти
[2016: 2 830, 2015: 61, 2014: 69, 2013: 138, 2012: 325, 2011: 287, ... ]