Кратък фирмен профил

Паладиум ЕООД - Казичене


Контакти

Казичене, 1532
ул. Васил Левски 1 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831615024
Капитал (лв.): 105 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на памучни и тип памучни тъкани
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Търговска и сервизна дейност с пътни превозни средства—леки, пътнически, товарни и други автомобили, мотоциклети и мотопеди, плавателни съдове, летателни апарати и всякакви части, детайли и оборудване за тях, селскостопанска техника, мелиорации, борба с ерозията и с градушките, търговия, оборудване, експлоатация на специални екипировки, производствена и търговска дейност, внос, износ, реекспорт и други специфични външнотърговски операции, транспорт, агентство, посредничество и представителство, сделки с недвижими имоти, проучване, проектиране, строителство, маркетинг и реклама, иновации, инженеринг, консултации и услуги, свързани с предмета на дейност на дружеството, финансови и брокерски операции и услуги, обмяна на валута, сконтови сделки, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, сделки с ценни книжа, гаранционни, комисионни и посреднически сделки по управление на фондове за инвестиране на капитал и подпомагане придобиването на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове, придобиване на права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемането на риска от евентуалното им неплащане, забавни, хазартни, електронни игри, както и всякаква друга дейност, която е в рамките на чл. 1 ТЗ и не е забранена със закон.
 

09.05.2008

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
09.05.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
10.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
10.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ГПК във връзка с...
22.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
11.04.2000: Дружество Паладиум ЕООД - София е прехвърлило свои 3000 акции от...
24.03.2000: Дружество Паладиум ЕООД - гр. София е прехвърлило свои акции над...
19.10.1999: Паладиум ЕООД, София е придобило 17% или 10 997 акции от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 073 пъти
[2016: 216, 2015: 60, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 286, 2011: 142, ... ]