Кратък фирмен профил

Алфамакс ЕООД - София


Контакти

София, 1592
бул. Асен Йорданов 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204917888
Капитал (лв.): 238 557
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 22.06.2017 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, сделки с недвижими имоти, отдаване под наем, земеделска дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

09.02.2009

Алфамакс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
[Абонамент за BEIS]

 

23.04.2010: Алфамакс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.02.2009: Алфамакс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
04.12.2007: Съветът на директорите на "Алфамакс" - АД, София, на основание...
04.12.2007: Съветът на директорите на "Алфамакс" - АД, София, на основание...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 598 пъти
[2016: 159, 2015: 63, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 122, 2011: 52, ... ]