Кратък фирмен профил

Булмикс Интернешънъл АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 85-87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103003321
Капитал (лв.): 2 499 943
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 16.05.2019 
Предмет на дейност: Отдаване под наем на недвижими и движими вещи; производство и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия; търговия с промишлени, битови, хранителни и нехранителни стоки; обществено хранене; производство на стоки и услуги; туризъм, външнотърговска дейност; представителство и посредничество; рекламна и изложбена дейност, транспортна и спедиторска дейност и услуги; авторемонтна и сервизна дейност; хотелиерски и туристически услуги и ресторантьорство; подготовка и квалификация на кадри.
 

27.10.2009

Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 55   стр.    
04.07.2016: БФБ регистрира 18 дружества за приватизация чрез централизиран...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
23.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.07.2009: Кабинетът на бъдещия премиер Бойко Борисов се попълва с име,...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
03.10.2008: Агро Мел БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
11.09.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 129 пъти
[2016: 489, 2015: 107, 2014: 48, 2013: 97, 2012: 225, 2011: 49, ... ]