Кратък фирмен профил

Обреди ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Крали Марко 3
тел.: 052/639382,500785,500783,50078, 639381
факс: 052/639383
e-mail: obredi_eood@abv.bg
WEB-site: http://www.obredivarna.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813106564
ИН по ДДС: BG813106564
Фирмено дело: 1244/93
Брой служители: 114 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 117 (2016)
Оборот (хил. лв.): 2 517 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 059 (2016)
Капитал (лв.): 1 572 900
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Извършване в страната и в чужбина на граждански радостни и траурни обреди, семейни тържества и празници; услуги; производство на стоки и обредни атрибути, свързани с обредната дейност и извън нея; поддържане на гробищни паркове; извършване на надгробни подобрения и други дейности.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 2.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Приложение към годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4а
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4б

29.07.2010

Общинският парламент във Варна съкрати броя на Съветите на директорите на „Пазари“ и „Общинска охранителна фирма“ от 5 на 3-има души и избра новите състави. Новите директори на „Пазари“ ЕАД станаха Лилия Христова от ГЕРБ, Миглена Георгиева от "Свободен избор" и Милен Колев от "Атака". Бордът на директорите на „Общинска охранителна фирма“ ЕАД пък включва Борис Филипов от "Атака" и двама безпартийни предложени от ГЕРБ – Румен Иванов и Димитър Енчев. Съветниците избраха и нови контрольори на „Обреди“ ЕАД. Това са Марина Карапетян от ГЕРБ, Христо Станев от Дясно-центристката група и Константин Костадинов от "Атака".

Пазари ЕАД - Варна Обреди ЕООД - Варна Община Варна - Варна Политическа партия ГЕРБ - София 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.06.2014: Близо половин милион лева печалба е реализирало за миналата...
20.04.2012: Общинската фирма „Градски транспорт” Варна ЕАД е със загуба от...
29.07.2010: Общинският парламент във Варна съкрати броя на Съветите на...
12.02.2009: Варненската туристическа камара започва разработването на нови...
09.02.2009: Немска фирма проявява интерес да строи крематориям във Варна,...
05.03.2007: Нова колумбарийна стена бе изградена в старите варненски гробища...
08.05.2006: Общинската фирма "Пазари"(Варна) отчетe 706 000 лв. чиста...
11.11.2005: "Обреди" - ЕООД, Варна, на основание чл. 150 ТЗ обявява, че с...
02.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
24.04.2003: Четири пъти по-висока печалба реализира варненската общинска...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 995 пъти
[2016: 1 165, 2015: 40, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 128, 2011: 160, ... ]