Кратък фирмен профил

Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Съборни 40
тел.: 052/614 526, 603 801, 603 802, 608 001, 651006
факс: 052/614 526
e-mail: dkc1varna@mbox.is-bg.net
WEB-site: http://www.dkc1varna.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000090026
ИН по ДДС: BG000090026
Фирмено дело: 445/2000
Брой служители: 97 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 2 (2016)
Оборот (хил. лв.): 2 207 (2016)
ДМА (хил. лв.): 592 (2016)
Капитал (лв.): 941 400
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 29.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2017 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността на ДКЦ 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2017
 Финансов отчет към 31.12.2017
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2017
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4а
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4б

30.03.2011

ДКЦ I “Света Клементина” получи сертификат по ISO 9001:2008. Това е първото общинско лечебно заведение за доболнична помощ във Варна, удостоено за втори път с такъв стандарт за управление на качеството. Първото сертифициране по ISO 9001:2000 бе през 2007 г. за срок от 3 години. Междувременно се извършваше контролен одит дали се спазват параметрите на изискванията. След изтичането на срока одиторите от International Sertification LTD направиха нова проверка. Вследствие на направения преглед по изискванията за покриване на съответните критерии, се извърши адаптиране на съществуващата Система за управление на качеството към условията на новия стандарт по ISO 9001:2008, обясни управителят д-р Иван Иванов. Реалната полза от цялата процедура е, че здравното заведение разчита и на международно признание, чувствително се повишава качеството на предлаганите медицински услуги. Заедно с това се дава възможност мениджърският екип на ДКЦ I “Света Клементина” да кандидатства за международно финансиране по здравни и други видове европейски проекти, обобщи д-р Иванов.

Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна 
 

30.03.2011: ДКЦ I “Света Клементина” получи сертификат по ISO 9001:2008....
29.03.2011: ДКЦ I "Света Клементина" получи сертификат по ISO 9001:2008....
13.04.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.09.2005: Бившият управител на Диагностично-консултативния център I "Св....
24.03.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 208 пъти
[2016: 1 048, 2015: 14, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 95, 2011: 5, ... ]