Кратък фирмен профил

Доминекс Про ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7009
Източна промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117652734
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Търговска и външнотърговска дейност; внос и износ - импорт, експорт и реекспорт, комисионни и бартерни сделки; търговско посредничество и представителство; производство на изделия от метал, стъкло, пластмаса и дърво; пласмент на стоки; спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лизинг, търговия със промишлени и непромишлени стоки; производство, преработка и реализация на стоки и услуги; покупка на стоки с цел да се препродадат в първоначален и преработен вид; маркетингови проучвания и консултации и всяка друга дейност, която не е забранена от закона
 

07.07.2011

220 души в Русе работят за мебелния гигант IKEA, съобщи...
[Абонамент за BEIS]

 

07.07.2011: 220 души в Русе работят за мебелния гигант IKEA, съобщи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати