Кратък фирмен профил

Хляб и хлебни изделия ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
Индустриална зона Север
тел.: 056/810705,810948,810184,810192
факс: 056/810184, 810259
e-mail: hlebozavoda@mail.bg
WEB-site: http://www.hlebozavoda.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102010485
ИН по ДДС: BG102010485
Фирмено дело: 3162/95
Брой служители: 143 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 16 (2016)
Оборот (хил. лв.): 4 601 (2016)
ДМА (хил. лв.): 4 279 (2016)
Капитал (лв.): 456 934
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, търговия с хранителни и нехранителни стоки, транспортни услуги, ремонт и сервизно обслужване на машини и съоръжения, производство на резервни части за хранително-вкусови машини, търговско-посредническа дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Междинен финансов отчет на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет
 Доклад за дейността на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Допълнителна информция на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас по чл. 33 ал. 1, т. 7
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о

16.10.2012

В новоизградена столова ще се хранят в почивките служителите на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас. Това ще се случи благодарение на спечеления европейски проект от предприятието по ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема за „Социални иновации в предприятията”. Той е на обща стойност от 134 663.67 лв., а цялата сума е безвъзмездна финансова помощ. Проектът е с продължителност 21 месеца. Спечеленият проект е насочен в няколко направления. Единият е осигуряване на устойчива заетост на персонала на предприятието и постигане на по-висока производителност на труда, чрез повишаване на капацитета на работещите с помощта на иновативни методи на обучение и на организация на труда. Опитът на майсторите ще бъде предаден на младите служители. Това от своя страна ще гарантира запазване на високото качество на продукцията, тъй като и младите служители ще усвоят предадения им занаят. Така ще се развият обучителни умения при дългогодишните работници и практически умения при младите. Чрез проекта ще се стимулира персоналът да поеме допълнителни ангажименти чрез ротация и споделяне на работното място, почасова заетост взаимнозаменяемост на дейностите. В проекта ще бъдат включени 103 души от персонала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, посочи управителят на предприятието Димитър Георгиев. Друг от акцентите по проекта е изграждането на място за почивка на персонала. Благодарение на него работниците ще имат възможност да се хранят в нова столова. Тя ще се помещава в бившата дърводелна на предприятието. Идеята възниква след проектирането и строителството на кухнята за храна в к-с „Меден рудник” през май тази година. Именно от там ще се зарежда храната за служителите. Кухнята в „Меден рудник” е основата на изградената верига магазини за храна за домовете „Аламинут”. Там се предлага богат асортимент от готови храни. Повишаващият се интерес към „Аламинут” се дължи на атрактивните цени, на които се предлагат ястията. Освен това се правят и до 50 % намаление от цената в последните часове на деня. С това се цели да се гарантира винаги прясна продукция и качество на клиента. Не се очаква съществена промяна в цената на хляба, прогнозира пред медиите Георгиев. Причината по димите му е, че цените на брашното към този момент се задържат. Освен това пазарът е изключително конкурентен.

Хляб и хлебни изделия ЕООД - Бургас 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.01.2018: Спасяват Хлебозавода от фалит Отпускане на 400 хиляди лева, за...
17.01.2018: „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД сериозно закъса с парите. На карта...
18.01.2017: Да се осигури финансиране чрез банков кредит, настоява...
26.10.2016: Калчо Стефанов, който е с близо 20-годишен опит в сферата на...
20.11.2013: Бургаската фирма "Хляб и хлебни изделия" ЕООД премина успешно...
09.06.2013: Търг в сърцето на парка Преди години на това място трябваше да...
04.01.2013: Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски...
16.10.2012: В новоизградена столова ще се хранят в почивките служителите на...
22.05.2012: През 2011 г. 17-те общински дружествата са инвестирали над 3 500...
11.01.2011: Управителят на общинската фирма "Хляб и хлебни изделия" Димитър...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 300 пъти
[2016: 1 841, 2015: 33, 2014: 51, 2013: 103, 2012: 191, 2011: 40, ... ]